22-Mar-2007

லேட்ரல் திங்கிங்-53 மூவ்கள் இந்த தீக்குச்சி கீழ் நோக்கி வருவது மாதிரி காண்பிக்கவேண்டும். முடியுமா? வார்த்தைகளில் சொல்லுவது சற்று சிரமம்தான். நான் இந்திய நேரப்படி வெள்ளி காலை 8- 30க்கு விடைக்கான படத்தை பதிவிடுகிறேன்.

2 comments:

இலவசக்கொத்தனார் said...

இப்பொழுது இப்படி இருக்கிறது
*
**
***
****

1) கடைசி வரிசையில் இருக்கும் முதல் மற்றும் கடைசி குச்சிகளை இரண்டாவது வரிசையில் இருக்கும் முதல் மற்றும் கடைசி குச்சிகளாக வைக்கவும்.
*
****
***
**

2) முதலில் இருக்கும் குச்சியை எடுத்து கீழே இரண்டு குச்சிகளாய் இருக்கும் வரிசைக்குக் கீழ் வைக்கவும்.
****
***
**
*

சரியாப் போச்சா?

லதா said...

move the first matchstick in the fourth row to the left of the first stick in the second row

move the fourth matchstick in the fourth row to the right of the last stick (now third) in the second row

move the only one matchstick in the top below the two matchsticks (now) in the fourth row